• Hodge ideals (with M. Mustata)
    Mem. Amer. Math. Soc. 262 (2019), no.1268.
  • A new proof of a theorem of A. Van de Ven (with Mircea Mustata)
    Bulletin de la Societe des Sciences Mathematiques de Roumanie 88 (1997), no.1, 49-55